1396/09/27
18:09:12
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۱۸:۰۹:۱۲

گزارش توجیهی افزایش سرمایه-بروز رسانی :۱۳۹۵/۰۳/۲۹
        
بیانیه ثبت افزایش سرمایه۹۵-بروز رسانی :۱۳۹۵/۰۳/۳۰
        
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه-بروز رسانی :۱۳۹۵/۰۴/۰۶

 

به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا(سهامی عام) ،

مورخ ۱۶/۰۳/ ۱۳۹۵و  مجوز شمارة۰۲۰-۲۵۶۸۹۹/۹۵۴ مورخ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

سازمان بورس و اوراق بهادار ،مقرر گردید  سرمایة شرکت ازطریق صدور سهام جدید

از مبلغ  ۱,۲۳۴,۲۵۲,۱۴۱,۰۰۰ ریال به مبلغ۱,۵۴۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

منقسم به ۱,۵۴۲,۸۱۵,۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

        
آگهی مناقصه - "استخراج ، بارگیری و حمل مواد معدنی"-بروز رسانی :۱۳۹۶/۰۳/۲۳
آگهی مناقصه "استخراج ، بارگیری و حمل مواد معدنی"


شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا "تربت جام" در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به استخراج ، بارگیری و حمل مواد اولیه کارخانه از طریق مناقصه عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار ذیصلاح اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای سوابق معتبر و امکانات مکفی و قابل قبول در زمینه فوق می باشند، دعوت به عمل      می آید جهت دریافت اسناد مناقصه ، هماهنگی بازدید از محل و تحویل پاکتهای مربوط به پیشنهاد قیمت از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز به آدرس تهران خیابان مطهری خیابان میر عماد کوچه دهم پلاک ۹ طبقه ۴ مراجعه نمایند.

آدرس انجام عملیات : خراسان رضوی کیلومتر ۴۵ جاده فریمان به تربت جام جنب روستای ابدال آباد مجتمع سیمان غرب آسیا       شماره تلفن: ۵۲۶۲۴۰۴۲ -۰۵۱

ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۸۸۵۲۸۵۱۴-۰۲۱ واحد بازرگانی مجتمع سیمان غرب آسیا تماس حاصل فرمایید.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود

        

آگهی مناقصه - "استخراج ، بارگیری و حمل مواد معدنی"

آگهی مناقصه

"استخراج ، بارگیری و حمل مواد معدنی"


شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا "تربت جام" در نظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به استخراج ، بارگیری و حمل مواد اولیه کارخانه از طریق مناقصه عمومی و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکار ذیصلاح اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای سوابق معتبر و امکانات مکفی و قابل قبول در زمینه فوق می باشند، دعوت به عمل      می آید جهت دریافت اسناد مناقصه ، هماهنگی بازدید از محل و تحویل پاکتهای مربوط به پیشنهاد قیمت از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز به آدرس تهران خیابان مطهری خیابان میر عماد کوچه دهم پلاک ۹ طبقه ۴ مراجعه نمایند.

آدرس انجام عملیات : خراسان رضوی کیلومتر ۴۵ جاده فریمان به تربت جام جنب روستای ابدال آباد مجتمع سیمان غرب آسیا       شماره تلفن: ۵۲۴۲۶۰۴۲-۰۵۱

ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۸۸۵۲۸۵۱۴-۰۲۱ واحد بازرگانی مجتمع سیمان غرب آسیا تماس حاصل فرمایید.

·         هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

 


شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا

Copyright 2015 All Rights Reserved by Siman     Design by:Bitgraphic     Powered by : AtinWeb